U Osijeku održan 5. kongres hrvatskih logopeda

U Osijeku održan 5. kongres hrvatskih logopeda

Logopedi OsijekPeti kongres hrvatskih logopeda, s temom “Multidisciplinarnost u području logopedske znanosti i prakse”, održan je od 24. do 26. rujna 2015. u Osijeku. Na Kongresu su sudjelovali znanstvenici i stručnjaci različitih specijalnosti, iz Hrvatske i inozemstva, koji se bave prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i terapijom osoba s poremećajima glasovno-jezično-govorne komunikacije, specifičnim teškoćama učenja te poremećajima gutanja.

U sklopu Kongresa održana su i tri simpozija o ranoj intervenciji, ranoj logopedskoj skrbi u terapiji djece s rascjepom usne i nepca te važnosti multidisciplinarnosti u izradi suvremenih dijagnostičkih postupaka. Održan je i okrugli stol o dijagnosticiranju i terapiji afazije.
Na Kongresu su sudjelovale i savjetnice pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović i Ivona Salaj, koja je održala izlaganje o ulozi logopeda u školi u ostvarivanju i osnaživanju dječjih prava. (Foto: www.osijek.hr)