U Osijeku održan Okrugli stol “Prava djece čiji su roditelji u zatvoru”

U Osijeku održan Okrugli stol “Prava djece čiji su roditelji u zatvoru”

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 8. svibnja 2018. održan je Okrugli stol “Prava djece čiji su roditelji u zatvoru”, koji je fakultet organizirao u suradnji s Uredom pravobraniteljice za djecu. Pozdravljajući okupljene izlagače i goste prodekanica za nastavu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević ukazala je na potrebu jačanja svijesti o pravima i potrebama djece čiji su roditelji u zatvoru, kao aktualnom pedagoškom izazovu.

Jedno od uvodnih izlaganja održala je zamjenica pravobraniteljice za djecu psihologinja mr. sc. Maja Gabelica Šupljika, predstavljajući europsku praksu u pogledu zaštite prava djece čiji su roditelji u zatvoru. Ona je dala pregled aktualnih problema s kojima se susreću djeca zatvorenika te je ukazala na potrebu osvještavanja njihovih potreba, budući da su iona često za sustav „nevidljiva djeca“ jer ne dobivaju potrebnu podršku, a nerijetko su i stigmatizirana u svojoj okolini. Istaknula je primjere dobre prakse u Europi i kampanju mreže COPE (Children of Prisoners Europe) usmjerenu na zaštitu prava djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom.

Sljedeće izlaganje pod naslovom “Programi poticanja roditeljstva i obiteljskih odnosa u zatvorskom sustavu RH” održala je psihologinja Bernardica Franjić Nađ iz Ministarstva pravosuđa – Uprave za zatvorski sustav. Ona je izvijestila o boravku male djece (do tri godine) uz majke u zatvoru te o programima koje se provode s majkama i očevima usmjerenim na jačanje roditeljskih kompetencija, u sklopu programa rehabilitacije zatvorenika.

U nastavku je doc. dr. sc. Ksenija Romstein s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, u izlaganju “Primjeri dobre prakse EU”, izvijestila o programima edukacije učitelja i pedagoških profesionalaca za rad s djecom čiji su roditelji u zatvoru. Predstavila je programe i projekte koji se trenutačno provode u Nizozemskoj, Škotskoj i Walesu, a u koje su uključene odgojno-obrazovne institucije i učitelji. Potom je zajedno s M. Gabelicom Šupljikom prikazala rezultate njihovog zajedničkog istraživanja pod nazivom “Što pedagoški profesionalci kažu o djeci zatvorenika – prikaz rezultata istraživanja”. Autorice ističu kako je drugu godinu zaredom prisutan osjećaj nedovoljne kompetentnosti učitelja i drugih pedagoških profesionalaca za rad s djecom čiji su roditelji u zatvoru, što upućuje na potrebu za dodatnim edukacijama za učitelje kojima nositelj može biti upravo Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i katedra za pedagogiju cjeloživotnog učenja.

Na kraju je moderatorica skupa izv. prof. dr. sc. Tena Velki predstavila međunarodnu znanstvenu monografiju “Children’s rights in educational settings”, koju objavljuje Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku u suradnji s Uredom pravobraniteljice za djecu. Urednice monografije su Ksenija Romstein, Tena Velki i Petya Illiyeva-Trichkova, a ukupno je sudjelovalo 15 autora iz Albanije, Makedonije i Hrvatske.

U zaključcima Okruglog stola predloženo je pokretanje seminara i radionica za učitelje i druge pedagoške profesionalce kojima bi se poboljšale njihove kompetencije za rad s djecom čiji su roditelji u zatvoru, zatim jače uključivanje škola i centara za socijalnu skrb u ovu problematiku kroz suradnju s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanost i Agencijom za odgoj i obrazovanje, pokretanje interdisciplinarnih istraživanja, osmišljavanje radionica za djecu kao oblika vršnjačke podrške, ustroj protokola informiranja o roditeljskom statusu zatvorenika, kao i protokola zaštite djece u slučajevima kada je roditelj lišen slobode zbog počinjenja djela na štetu djeteta te pokretanje medijske kampanje s temom prava djece zatvorenika.