U Osijeku održana Županijska smotra preventivnih strategija

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića u Osijeku je za djelatnike osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova 10. studenog 2017. održana Županijska smotra preventivnih strategija. Uvodno predavanje o preventivnom djelovanju u školi održala je viša savjetnica AZOO Alma Rovis Brandić i tom prilikom naglasila važnost dobro osmišljene cjelokupne preventivne strategije u ustanovi. Predavanje “Uloga javne uprave u provedbi preventivnih strategija” održala je dr. sc. Nansi Ivanišević iz Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije istaknuvši važnost državne uprave u preventivnim aktivnostima te naglasivši potrebu ujednačavanja postupanja svih ureda državne uprave i suradnje sa školama u lokalnoj zajednici u preventivnim aktivnostima. Posebno je naglasila nužnost boljeg educiranja djelatnika javne uprave te usklađivanja i koordinacije djelovanja na svim razinama čime bi se izbjegla rascjepkanost i nedovoljna djelotvornost. Na smotri je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović koja je održala izlaganje pod naslovom “Povezivanje lokalne zajednice i škole u preventivnom djelovanju”. U svome izlaganju naglasila je da su, uz obitelj, škola i lokalna zajednica mjesta najvećeg preventivnog potencijala.

U drugom dijelu skupa djelatnici osnovnih i srednjih škola predstavili su neke od   preventivnih programa koje provode u svojim odgojno-obrazovnim ustanovama.