U Rijeci predstavljeni rezultati istraživanja o participaciji djece u školama

U Rijeci predstavljeni rezultati istraživanja o participaciji djece u školama

Rezultati istraživanja pravobraniteljice za djecu pod naslovom “Participacija djece u sustavu odgoja i obrazovanja”predstavljeni su tijekom 4. i 5. lipnja 2019. u Rijeci na skupovima organiziranim za učenike, stručne suradnike, nastavnike i druge stručnjake te zainteresiranu javnost. Podatke o tome kako se pravo djece na sudjelovanje ostvaruje u odgojno-obrazovnom sustavu u Hrvatskoj, dobivene istraživanjem tijekom 2017. i 2018. godine, predstavila je voditeljica istraživanja dr. sc. Ivana Borić. Prvoga dana istraživanje je predstavljeno učenicima i stručnim suradnicima škola iz Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, a riječ je o školama koje su i same sudjelovale u istraživanju. Nakon prezentacije rezultata u prostoru Dječjeg doma Tić u Rijeci učenici i stručni suradnici su o njima raspravljali u grupama te su iznijeli svoja iskustva, primjere i prijedloge, koji su osobito važni pravobraniteljici za djecu za njezine daljnje aktivnosti u zagovaranju i poticanju dječje participacije.

Sljedeći dan rezultati su predstavljeni stručnoj javnosti u Gradskoj vijećnici u Rijeci. Tom je prilikom savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić prikazala i kako se ostvaruju prava djece na participaciju kroz djelovanje Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu ili MMS-a, nakon čega je uslijedila rasprava.

Predstavljanje rezultata istraživanja o sudjelovanju djece u odgojno-obrazovnom sustavu, organizirano u obliku razgovora s djecom i odgojno-obrazovnim stručnjacima, dosad je održano u Splitu i Rijeci. Do kraja godine takva će se predstavljanja održati i u Osijeku i Zagrebu.