U Rijeci predstavljeno istraživanje pravobraniteljice o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi

U Rijeci predstavljeno istraživanje pravobraniteljice o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Ured pravobranitelja za djecu organizirao je 12. travnja 2019. u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke predstavljanje rezultata istraživanja “Deinstitucionalizacija i transformacija ustanova za skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi – između želja i stvarnosti”. Tom su prilikom predstavljeni rezultati višegodišnjeg istraživanja Ureda pravobranitelja za djecu o kretanju broja djece i mladih na smještaju, boravku i organiziranom stanovanju u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te u centrima za pružanje usluga u zajednici.

Nakon prvog predstavljanja ovih rezultata u Maloj kući dječjih prava u Zagrebu, 6. prosinca 2018., u sklopu obilježavanja 15 godina postojanja Pravobranitelja za djecu u Republici Hrvatskoj, ovo je prvo predstavljanje istraživanja stručnjacima na području regija u kojima djeluju regionalni uredi pravobraniteljice pa će tako, nakon Rijeke, uslijediti predstavljanja u Splitu i Osijeku.

Sustav skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi prolazi zadnjih godina kroz transformaciju koja uključuje i deinstitucionalizaciju. Vezano za te procese Ured pravobranitelja za djecu od 2010. godine prati ostvarivanje generalnog cilja „Master plana“, kroz prikupljanje i analizu podataka o kretanju broja djece i mladih koji se nalaze na smještaju i boravku u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kao i u centrima za pružanje usluga u zajednici.

Također je provedeno i kvalitativno istraživanje, a kao relevantne iskustvene i stručne eksperte uključio je djecu s iskustvom prekida udomiteljske skrbi te djecu na dugotrajnom smještaju u ustanovama za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, zatim udomitelje s iskustvom prekida smještaja djeteta, djelatnike centara za socijalnu skrb, stručnjake timova za udomiteljstvo, kao i socijalne radnice zaposlene u ustanovama.

Rezultate istraživanja, provedenog od 2010. do 2017. godine u 20 ustanova koje skrbe o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, predstavile su njegove voditeljice savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović i izv. prof. dr. sc. Maja Laklija sa Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Rezultati pokazuju trend pada broja djece i mladih koja se nalaze na smještaju i organiziranom stanovanju u razdoblju od 2013. do 2016. godine, međutim, u 2017. taj broj je počeo rasti. Zabrinjava i podatak da je tijekom 2017. godine porastao broj djece koja su iz udomiteljskih obitelji smještena (ili vraćena) u institucije, a to su u najvećem broju djeca u dobi od 10 do 18 godina. Nažalost, vidljivo je i da se broj posvojenja djece iz domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici proteklih godina smanjuje. Više o rezultatima istraživanja pročitajte ovdje.

Nakon predstavljenih rezultata istraživanja uslijedila je rasprava, na kojoj je ukazano na slabosti sustava, a naročito na poteškoće na koje nailaze udomitelji u svojem radu. Istaknuta je potreba bolje međuresorne suradnje svih subjekata koji skrbe o najboljem interesu djece te  uvažavanje pozicije udomitelja kao partnera u skrbi o djeci.

Na skupu je istaknuto kako je namjera istraživanja i predstavljanja njegovih rezultata naglasiti važnost najboljeg interesa djeteta koji treba biti u fokusu svih zakona, kako Zakona o udomiteljstvu, tako i Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskoga zakona. Predstavljanje rezultata istraživanja u Rijeci pratili su predstavnici centara za socijalnu skrb, ustanova i stručnjaka koji rade s djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi, predstavnici udomitelja, predstavnici akademske zajednice, odvjetnici i drugi.