U Saboru predstavljena europska Strategija za ravnopravnost spolova 2018.-2023.

U Saboru predstavljena europska Strategija za ravnopravnost spolova 2018.-2023.

Na poziv Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević pratila je predstavljanje Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe za razdoblje od 2018. do 2023. godine, koje je održano u Hrvatskome saboru 12. lipnja 2018. godine.

Postizanje ravnopravnosti spolova ključno je za ispunjavanje misije Vijeća Europe koja uključuje zaštitu ljudskih prava, očuvanje demokracije i vladavine prava. Riječ je o drugoj po redu strategiji koja se odnosi na ravnopravnosti spolova, a ona se nadovezuje na prethodnu te se njome definiraju ciljevi i prioriteti Vijeća Europe (VE) u tom području, kao i metode rada, glavni partneri i mjere potrebne za povećanje vidljivosti rezultata.

Izazovi s kojima se suočavaju sve države članice VE, pa tako i Republika Hrvatska na tom području odnose se na pitanja prava žena, nejednaku raspodjelu moći, nastavak rodno utemeljenog nasilja, ograničeno sudjelovanje žena u političkim procesima, rodnu pristranost i stereotipe, seksizam i diskriminaciju žena, pristup kvalitetnom zapošljavanju i financijskim resursima, pitanje razlike među spolovima u području zapošljavanja, plaća, siromaštva, mirovina i neujednačenog udjela odgovornosti žena i muškaraca u privatnom, javnom i obiteljskom životu. Jedan od izazova je i trenutačno nezaobilazna aktualna tema migracija i izbjeglica.

Strategiju su predstavili ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH mr. sc. Helena Štimac Radin, državna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih  poslova Zdravka Bušić te pomoćnik ministra pravosuđaIvan Crnčec.

– U fokusu nove Strategije je sprečavanje i borba protiv rodnih stereotipa i seksizma, nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osiguranje ravnopravnog pristupa žena pravosuđu, postizanje ravnoteže žena i muškaraca u donošenju odluka u političkom i javnom sektoru, zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila, te uvođenje načela ravnopravnosti spolova u sve javne politike – istaknula je ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova H. Štimac Radin.

Također su predstavljeni rezultati istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu koja se odnose na trenutačne pokazatelje stanja na ovom području te su istaknute preporuke za daljnji pristup i prioritete u Republici Hrvatskoj u ostvarivanju postavljenih strateških ciljeva. (Foto: HINA, D. Cerić)