U Tirani održana godišnja konferencija pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe

U Tirani održana godišnja konferencija pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe

Redovita godišnja konferencija Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe CRONSEE (Children’s Rights Ombudspersons Network in South and Eastern Europe), održana 17. listopada 2019. u Tirani, u Albaniji, bila je posvećena zaštiti prava djece migranata. U radu konferencije sudjelovala je i pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević te njezina savjetnica Gordana Filipović.

Sudionici konferencije bili su predstavnici pravobraniteljskih institucija za djecu iz Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Grčke, Bugarske, Albanije i Hrvatske, a organizacijsku i financijsku potporu pružila je organizacija Save the Children, koja podržava rad CRONSEE-a od njegova osnutka.

Na konferenciji su predstavljena iskustva zemalja članica vezano uz zaštitu djece migranta. Prikazujući stanje u Hrvatskoj, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, osvrnula se na probleme koje je njezin Ured uočio u ostvarivanju prava djece migranta, osobito u pogledu neodgovarajućeg smještaja, skrbništva, prevladavanja jezičnih barijera te neodgovarajućeg statističkog praćenja. Navela je niz aktivnosti koje je njezin Ured poduzimao dosad kako bi se unaprijedio sustav prihvata djece migranata te uklonili uočeni nedostaci.

U nastavku Konferencije u radnim grupama raspravljalo se o pojedinim segmentima zaštite prava djece migranata, a teme su bile: pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, pravo na adekvatni smještaj i skrb, pravo na obrazovanje te opće mjere zaštite.

Zaključci konferencije CRONSEE-a će, nakon usuglašavanja svih zemalja sudionica, poslužiti  kao osnova za izradu preporuka o zaštiti djece migranata na području Jugoistočne Europe.

Zemlje članice također su izradile nacrt zajedničke izjave u povodu 30. godišnjice UN-ove Konvencije o pravima djeteta.  Zajednička izjava će, nakon usuglašavanja i prihvaćanja, biti upućena nadležnim tijelima država članica.