U Zadru održana 25. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Hrvatsko psihološko društvo organiziralo je 25. godišnju konferenciju hrvatskih psihologa pod naslovom Psihologija u zaštiti i promicanju ljudskih prava i društvene pravednosti, koja je održana u Zadru od 8. do 11. studenoga 2017. Bio je to jubilarni, najveći hrvatski psihologijski skup na kojem je sudjelovalo oko 600 sudionika iz Hrvatske i inozemstva (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Nizozemska, Slovenija, Ujedinjeno Kraljevstvo). Na njemu je tijekom tri radna dana održano pet pozvanih predavanja, devet  simpozija (s ukupno 46 priopćenja), 58 slobodnih usmenih izlaganja, 35 poster-prikaza, 13 okruglih stolova i 12 radionica. Predstavljeno je osam najnovijih knjiga iz područja psihologije, održan je još jedan Psihošpancir s ukupno 17 stolova za razgovor, šest sastanaka stručnih sekcija Hrvatskog psihološkog društva, jedan sastanak radne skupine, jedan sastanak fokus grupe, dva interaktivna izlaganja, sedam stručnih domjenaka te “jutro poezije” u spomen na preminuloga kolegu-psihologa Joška Sindika.

Konferenciji je nazočio i sudionike pozdravio potpredsjednik Hrvatskoga sabora dr. sc. Furio Radin, i sam psiholog, a počasna predsjednica i počasni predsjednik ovogodišnje konferencije bili su prof. dr. sc. Mirjana Krizmanić i prof. dr. sc. Slavko Kljaić.

Na konferenciji je sudjelovala i zamjenica pravobraniteljice za djecu mr. sc. Maja Gabelica Šupljika, također psihologinja po struci, koja je prvog dana nakon otvaranja konferencije održala pozvano predavanje pod naslovom Jesu li ljudska prava djeteta za psihologa teret ili izazov? Osim toga je, uz Bernardicu Franjić Nađ iz Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, bila i koizlagač na V. simpoziju Penološke psihologije pod naslovom Ljudska prava zatvorenika i drugih dionika u penalnom procesu, održavši izlaganje Razvoj usmjerenosti k potrebama djece čiji su roditelji u zatvoru. Također je sudjelovala u Okruglom stolu pod naslovom Kako psihologija i psiholozi mogu odgovoriti na izazove integracije djece, pripadnika manjina u Hrvatskoj: Stanje, iskustva, perspektive.

Na konferenciji je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu psihologinja Davorka Osmak Franjić, koja je održala izlaganje u formatu “stručnog  domjenka” pod naslovom Pravo djeteta na participaciju ili sudjelovanje u društvu: Koliko ovo pravo razumijemo i kako kao struka možemo pridonijeti njegovoj promociji u društvu?. Također je, kao jedna od uvodničara, sudjelovala na okruglom stolu na kojem se raspravljalo o tome trebaju li psiholozi kao struka biti aktivniji u zaštiti i promicanju prava LGBT osoba na roditeljstvo.