Učenici Osnovne škole “Nikola Tesla” s policijom na temu prevencije nasilja u mladenačkim vezama

Učenici Osnovne škole “Nikola Tesla” s policijom na temu prevencije nasilja u mladenačkim vezama

U Policijskoj upravi primorsko-goranskoj tijekom studenoga 2023., u organizaciji Ureda načelnika Policijske uprave i partnerstvu s Osnovnom školom “Nikola Tesla”, održan je ciklus od četiri radionice na temu prevencije nasilja u mladenačkim vezama. Radionice su bile namijenjene učenicima 8. razreda Osnovne škole “Nikola Tesla”, a prve tri radionice („Što je nasilje“„Kako prepoznati nasilje u vezi“ i „Kako prijatelji pomažu“) vodile su policijska službenica za nadzor i planiranje – za prevenciju, Ingrid Mavrić i stručna suradnica Osnovne škole “Nikola Tesla”, psihologinja Orjana Marušić Štimac.

Na završnoj radionici održanoj u petak 24. studenoga 2023. godine povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja and ženama, pod nazivom „Kako izgleda dobra veza“, sudjelovala je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar. Ova završna radionica održana je u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke, a u uvodnom dijelu nakon kratkog osvrta na prethodne radionice, djeci se obratila savjetnica pravobraniteljice za djecu, koja im je predstavila ulogu pravobranitelja za djecu te primjere situacija u kojima se djeca mogu obratiti Uredu i drugim institucijama, radi zaštite dječjih prava.

Učenici su potom kroz grupni rad i aktivnosti raspravili o tome kako izgleda dobra veza. Ono što je važno je da, pri donošenju zajedničkih zaključaka rasprave po grupama, nije bilo neslaganja između učenika i učenica, a učenici su u svojim promišljanjima pokazali koliko su im bile vrijedne ove radionice, koliko je značajna suradnja škola i angažman stručne službe u školi s drugim institucijama i njihova međusobna lokalna suradnja u brojnim aktivnostima usmjerenih na promociju dječjih i ljudskih prava.

Ovo je događanje pratio i velik broj medija koji su izvještavali o ovoj suradnji učenika i škole s policijom u prevenciji nasilja te su doprinijeli senzibilizaciji i edukaciji o problemu nasilja. Tom je prilikom i savjetnica pravbraniteljice za djecu u svojim izjavama za medije ukazala na važnost prevencije, prijave nasilja, podrške djetetu koje je pretrpjelo nasilje, reakcije pravosudnog sustava i drugih institucija i potrebe nulte tolerancije svakog oblika nasilja nad djecom i među djecom.

Više informacija o ovoj aktivnosti dostupno je na stranici: https://primorsko-goranska-policija.gov.hr/vijesti/vijesti/zavrsen-ciklus-radionica-prevencije-nasilja-u-mladenackim-vezama/30945.