Učenici ŠPUD Osijek i njihovi likovni radovi u Maloj kući dječjih prava u Zagrebu

Učenici ŠPUD Osijek i njihovi likovni radovi u Maloj kući dječjih prava u Zagrebu

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević sastala se 31. siječnja 2020. s učenicima i profesorima Škole primijenjene umjetnosti i dizajna iz Osijeka u Maloj kući dječjih prava u Zagrebu. Više od četrdeset učenika s profesorima došlo je u Zagreb u povodu postavljanja izložbe njihovih likovnih radova nastalih u projektu „Osloni se na dječja prava“. Tom prilikom pravobraniteljica im je zahvalila na uloženom trudu, kreativnosti i pozitivnoj energiji koju su uložili u projekt te uručila prigodne zahvalnice i učenicima i njihovim mentorima.

Projekt „Osloni se na dječja prava“ ostvaren je na inicijativu Ureda pravobraniteljice za djecu u suradnji sa Školom primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) u Osijeku u povodu 30. obljetnice UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Zamišljen kao jedan od mogućih oblika učenja i širenja znanja o dječjim pravima, projekt je imao za cilj potaknuti učenike da što bolje upoznaju dječja prava i istraže moguće načine umjetničkog vizualnog oblikovanja efektnih poruka o pravima djeteta.

Na poticaj pravobraniteljice, škola je prošle jeseni uvrstila dječja prava kao središnju temu godišnjeg školskog kurikuluma, a kao rezultat projekta do sada su nastali Kalendar za 2020. i bogata izložba raznovrsnih učeničkih radova.  Svečano otvaranje izložbe „Osloni se na dječja prava!“, održano je 28. studenoga prošle godine u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku, kao naša zajednička proslava rođendana Konvencije o pravima djeteta, na kojoj su, uz učenike i profesore, sudjelovali brojni predstavnici ustanova i organizacija te stručnjaka koji rade s djecom i za djecu. Sada smo izložbu prenijeli u Zagreb, u Malu kuću dječjih prava, gdje će ostati do jeseni te će ju moći razgledati djeca i odrasli koji budu posjećivali taj prostor.

Izbor radova za „zagrebačku“ izložbu „Osloni se na dječja prava“ i njezin postav osmislili su profesori Anamarija Barba i Josip Kaniža. Na druženju u Maloj kući dječjih prava, koje je također dio projekta, održan je razgovor s učenicima i profesorima o dosadašnjoj suradnji. Ravnateljica ŠPUD Osijek Kristina Kopf podsjetila je na sve etape projekta – od početne ideje do uključivanja cijele škole, svih razreda i nastavnika te na kraju do vrlo uspješne izložbe i popratnih aktivnosti i sadržaja. Pedagoginja ŠPUD Osijek Biljana Nađ opisala je pedagoško-metodički pristup koji je zajedno s nastavnicima primijenila u školi kako bi ih zajedno potaknuli na istraživanje i olakšali im razumijevanje Konvencije o pravima djeteta.

U radu s učenicima nastao je lik nazvan „vitez Pravko“, kao zaštitnik dječjih prava i simbol projekta, koji je apliciran na kalendar, ali i na majice, torbe, jastuke (jastuk kao simbol oslonca). Njegov autor Nikola Pavošević, učenik 3. razreda, opisao je kako je inspiraciju za taj motiv prepoznao u potrebi djece da se osjećaju zaštićeno.

Izložba učeničkih radova prikazuje iznimnu kreativnost i talent učenika u likovnom izražavanju u najrazličitijim tehnikama, ali i umješno mentorsko vođenje. Posebno je originalan i dojmljiv Kalendar za 2020. u kojem su učenici, pomoću vlastitih fotografija iz ranog djetinjstva, na kreativan i emotivan način prikazali vlastiti doživljaj pojedinih prava djeteta. O tome kako je nastao kalendar i kako su na fotografijama učenici intervenirali docrtavajući sadržaj koji se odnosi na pojedina prava djeteta govorila je profesorica Marija Adrić Soldo.

Učenici su u toj prilici iznijeli i svoje viđenje rada na projektu, uočivši da im je to pomoglo da im dječja prava budu bliža i jasnija, otkrili su i da se u tom području krije bezbroj tema, a naročito su im poticajne teme bile pravo na život, pravo na slobodu izražavanja, pravo na jednakost, pravo na igru i zabavu te pravo na zaštitu.

Nakon susreta s učenicima održana je i konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni učenički radovi nastali u projektu „Osloni se na dječja prava“ te osnovna ideja i tijek projekta. Pravobraniteljica je istaknula da će njihova umjetnička djela ostati u Maloj kući dječjih prava gotovo do kraja godine te će tako biti poticaj i sadržaj za učenje o dječjim pravima.

Navela je da se u tom prostoru ona i njezini suradnici često sastaju s djecom i stručnjacima te pomažu u širenju znanja o Konvenciji o pravima djeteta i raznim područjima zaštite dječjih prava. Tom je prilikom pozvala i na sustavno uključivanje učenja o dječjim pravima u školsko obrazovanje te uputila poziv školama da u sklopu tog učenja predvide i posjet učenika Maloj kući dječjih prava u Zagrebu ili područnim uredima pravobraniteljice za djecu u Osijeku, Rijeci i Splitu.

„Jedno od prava iz Konvencije jest da djeca imaju pravo poznavati svoja prava, a na nama odraslima je obveza da im u tome pomognemo“ – poručila je pravobraniteljica.