Uključene zajednice – podrška djeci zatvorenika

Udruga RODA održala je 22. prosinca 2020. međuresorni sastanak putem Zoom platforme za predstavnike sustava i civilnog sektora u Osijeku, s ciljem osiguranja učinkovitije podrške na lokalnoj razini za djecu čiji su roditelji u zatvoru. Bio je to drugi sastanak održan u okviru projekta Uključene zajednice, koji RODA provodi u partnerstvu s Udrugom roditelja Korak po korak te Pučkim otvorenim učilištem Korak po korak, čiji je osnovni cilj senzibilizirati, povezati i kapacitirati organizacije civilnog društva i institucija za usluge koje doprinose kvalitetnom postpenalnom prihvatu u lokalnoj zajednici.

Osim u Osijeku, projekt se provodi i u Varaždinu, Zadru i Zagrebu, a provedbom aktivnosti u četiri lokalne zajednice steći će se i usporedne informacije za oblikovanje strategije širenja modela i u druge sredine u Hrvatskoj. Na sastanku je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović.

Na prvom sastanku, koji je održan u rujnu 2020., sudjelovali su predstavnici Zatvora u Osijeku, Ureda za probaciju u Osijeku, Centra za socijalnu skrb Osijek, Obiteljskog centra u Osijeku, Županijskog suda u Osijeku, PU Osječko-baranjske, predstavnici vrtića, škola, civilnih udruga te savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović. Tada je dogovoreno nekoliko općih i specifičnih ciljeva i način daljnje suradnje, a sudionici su predstavili svoje aktivnosti koje mogu provoditi u okviru projekta.

Fokus drugog sastanka na kojem su sudjelovali isti dionici, bio je na podršci djeci zatvorenika te mogućnostima koje lokalne institucije i organizacije imaju u ostvarivanju ovog cilja. U tu svrhu predočen je i model suradnje koji je dogovoren za područje Zagreba, a koji je obuhvatio državne i civilne potencijale u navedenoj zajednici. Pri tome su posebno naglašeni potencijali odgojno-obrazovnoga sustava.

Sljedeća planirana aktivnost je izraditi isti model suradnje i aktivnosti između državnih institucija i civilnog sektora i za područje Osijeka.