„Uključivanje djece tražitelja i nositelja međunarodne zaštite u odgojno – obrazovni sustav – analiza politika i primjeri dobre prakse“

U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH organizirana je panel diskusija „Uključivanje djece tražitelja i nositelja međunarodne zaštite u odgojno-obrazovni sustav- Analiza politika i primjeri dobre prakse“. Na skupu koji  je organiziran uoči Svjetskog dana izbjeglica predstavljeni su napreci u uključivanju djece izbjeglica u obrazovni sustav te prikazani primjeri dobre prakse.

Naglašena je važnost uključivanja djece u školski sustav, budući da se na taj način djeci pogođenoj izbjegličkom krizom pruža osjećaj sigurnosti i rutine, pruža prilika za uspjeh i izgradnju samopoštovanja, pomaže u socijalizaciji i , ali i uključivanju njihovih roditelja u lokalnu zajednicu. Na skupu je predstavljena i brošura „Dječja pitanja o izbjeglištvu i kako na njih odgovoriti“  namijenjena djeci i odraslima koji rade s djecom kako bi se djeca senzibilizirala  i pripremila na dolazak djece migranata u njihovu školsku sredinu. Skup je pratila Gordana Filipović, savjetnica pravobraniteljice za djecu.