Uloga škole u zaštiti prava djece

Uloga škole u zaštiti prava djece

primostenNa stručnom skupu za ravnatelje osnovnih škola Republike Hrvatske, s predavanjem „Uloga škole u zaštiti prava djece“, sudjelovala je zamjenica pravobraniteljice za djecu mr. sc. Maja Gabelica Šupljika. Skup je održan u Primoštenu od 3. do 5. studenoga 2008. u organizaciji Ogranka Splitsko-dalmatinske županije Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola, a na njemu je sudjelovalo više od 500 ravnatelja osnovnih škola.