UNICEF-ova konferencija “Vrtić za svako dijete”: Većim obuhvatom djece do smanjenja nejednakosti

UNICEF-ova konferencija “Vrtić za svako dijete”: Većim obuhvatom djece do smanjenja nejednakosti

U Zagrebu je 13. lipnja 2018. održana Nacionalna konferencija uz međunarodno sudjelovanje pod naslovom “Vrtić za svako dijete. Pristup predškolskom odgoju i obrazovanju: mogućnosti i izazovi u smanjenju nejednakosti”. Konferenciju je organizirao UNICEF-ov ured za Hrvatsku, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske.

Prema podacima Eurostata za 2018. u Hrvatskoj svega 75,1% djece u dobi od 4 do 6 godina sudjeluje u predškolskom odgoju i obrazovanju, što ju svrstava među zemlje s najnižim sudjelovanjem u predškolskom odgoju i obrazovanju u Europskoj uniji. Zbog toga je cilj konferencije bio privući pozornost, promovirati i dijeliti  dobre prakse vezane uz pristup predškolskome odgoju i obrazovanju i njegovo financiranje, a konferencija se posebno bavila odnosom između važnosti ulaganja u predškolsko obrazovanje i nedostatka ulaganja u osiguranje pristupa vrtićima. Na konferenciji su se okupili sudionici iz Hrvatske i zemalja u okruženju: predstavnici donositelja odluka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te stručnjaci i praktičari za predškolski odgoj i obrazovanje.

Na konferenciji je sudjelovala zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika. Ona je u raspravi o financiranju predškolskoga odgoja i obrazovanja podsjetila na preporuku UN-ovog Odbora za prava djeteta Hrvatskoj o potrebi izrade dječjega proračuna, te je informirala o tome da je Ministarstvo financija temeljem ove preporuke izradilo Metodološki priručnik za izradu dječjeg proračuna. Dječji proračun će, očekujemo, pokazati koliko se prema raznim segmentima, sustavima i područjima odvaja za djecu na nacionalnoj i lokalnoj razini. Upozorila je i na nužnost unapređivanja zakonodavnog okvira za sigurnost i boravak djece u igraonicama, na igralištima, i drugim mjestima gdje djeca provode slobodno vrijeme u igri, pri čemu je važno voditi računa o kvaliteti programa koji se nude, ali i o sigurnosti djece u odnosu na prostor, sprave na igralištima, organizaciju i odrasle koji rade s djecom, budući da trenutačno u tom području postoje pravne praznine.