Ured za ravnopravnost spolova obilježio Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Ured za ravnopravnost spolova obilježio Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH je u Zagrebu, 24. studenoga 2023., organizirao skup na kojem je predstavljeno tiskano izdanje Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine. Uz Nacionalni plan i pripadajući Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2024. g. predstavljen je i novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja koji je Vlada RH usvojila u rujnu 2023. i u čijoj je izradi sudjelovao i Ured pravobraniteljice za djecu.

Skup je pozdravnim govorom otvorila potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske Anja Šimpraga, uz ravnateljicu Ureda za ravnopravnost spolova mr. sc. Helenu Štimac Radin, a svoja izlaganja dale su državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa i uprave Vedrana Šimundža – Nikolić i voditeljica pravnog tima Ženske sobe Anamaria Drožđan – Kranjčec. Skupu su nazočile pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina savjetnica Gordana Filipović.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 25. studenoga, a njime započinje i 16 dana aktivizma – globalna kampanja koju provode organizacije civilnog društva i koja traje do 10. prosinca, Međunarodnog dana ljudskih prava. Aktivnosti koje će se provoditi u tom razdoblju imaju za cilj podizanje svijesti o problemu nasilja nad ženama i djevojčicama te zagovaranje provedbe institucionalnih mjera kako bi se spriječilo nasilje, a žrtvama osigurala pravovremena i primjerena zaštita. Nasilje nad ženama i djevojčicama i nadalje je najprisutniji oblik kršenja ljudskih prava i iznova treba upozoriti na nedopuštenu društvenu toleranciju nasilja, diskriminaciju žena i rodnu neravnopravnost.