Webinar o kontaktima djece s roditeljima u zatvoru tijekom epidemije COVID-19

Webinar o kontaktima djece s roditeljima u zatvoru tijekom epidemije COVID-19
Mreža organizacija Children of Prisoners Europe (COPE) održala je 26. svibnja 2020. webinar o tome kako održati povezanost između djece i njihovih roditelja koji se nalaze u zatvoru u vrijeme korona-krize. Webinar je pratilo čak 390 sudionika iz 38 zemalja, a iz Ureda pravobraniteljice za djecu uključile su se zamjenica pravobraniteljice Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Danijela Žagar.

Izlagači su bili: Mirna Čačić iz Udruge Roditelji u akciji – RODA iz Hrvatske, Edoardo Fleischner iz udruge Bambinisenzasbarre iz Italije i Richard Garside iz Centre for Crime and Justice Studies, London iz velike Britanije. Raspravu je vodila članica COPE odbora i predsjednica Međunarodne mreže za djecu zatvorenika INCCIP Nancy Loucks iz organizacije Families Outside Edinbourg.

Osnovna poruka proizišla iz rasprave bila je da aktivnosti koje se poduzimaju u ovom području trebaju voditi dugoročno održivim pozitivnim promjenama za zatvorenike i njihove obitelji. Uz dječju izjavu “Mi djeca želimo zagrljaj, a ne video”, naglašeno je da,  iako se smatra da su video-posjeti najefikasniji odgovor na ukidanje posjeta “uživo” i dobar način za održavanje povezanosti djeteta i roditelja u COVID-19 krizi, one ne smiju u potpunosti zamijeniti stvarne posjete i fizički kontakt djeteta s roditeljem zatvorenikom.

Djetetovo pravo na izravni kontakt s roditeljem određeno je Konvencijom o pravima djeteta, a video posjeti su potreban dodatak u kriznim vremenima poput epidemije COVID-19 i trebaju se koristiti kao dodatak fizičkom kontaktu koji se treba omogućiti čim to bude moguće.

U uvjetima epidemije u zatvorenim kaznenim institucijama nije lako osigurati zdravlje i sigurnost. Sudionici webinara suglasili su se da je najbolji način da se očuva sigurnost ljudi – raniji otpust osuđenih za nenasilna kaznena djela, raniji otpust onih kojima je preostalo još kratko vrijeme kazne, starijih zatvorenika i maloljetnika.  Nacionalne zatvorske administracije i ministarstvo pravosuđa trebaju biti proaktivni u osiguravanju ranijeg otpusta zatvorenika, rečeno je, jer djeca trebaju roditelja kod kuće, kad god je to moguće.

U prilog tome izneseni su primjeri iz različitih zemalja. Tako je, primjerice, Cipar početkom svibnja oslobodio 17 posto zatvorenika, Francuska je smanjila broj zatvorenika za 14 posto, a Italija za 10 posto. Neke su zemlje, uključujući Škotsku, poduzele mjere da u potpunosti isključe kratke zatvorske kazne.