Zamjenica pravobraniteljice na FRONTEX-ovom treningu

Zamjenica pravobraniteljice za djecu Ivana Buljan Ajelić, u svojstvu članice europskog poola monitora,  sudjelovala je od 5. do 10. svibnja 2019. na treningu organiziranom od strane FRONTEX-a za escorte iz EU koji sudjeluju u operacijama prisilnog udaljenja migranata na zajedničkim letovima koje organizira FRONTEX.

Trening se sastojao od teorijskog dijela u kojem su predstavljene sve faze prisilnog udaljenja s posebnim naglaskom na prava migranata,  posebice obitelji s djecom. Također, održan je i praktični dio treninga u simulatoru zrakoplova vezano za postupanje u hitnim situacijama.

Zamjenica pravobraniteljice za djecu I. Buljan Ajelić tom je prilikom održala prezentaciju o važnosti poštovanja ljudskih prava migranata tijekom svih faza postupka vraćanja. Riječ je o pravima koja se spominju u Povelji Europske unije o ljudskim pravima, s posebnim naglaskom na ranjivim skupinama.