Zaštita djece od nasilja odraslih osoba narušenog duševnog zdravlja

Zaštita djece od nasilja odraslih osoba narušenog duševnog zdravlja

Prateći povrede prava djece, te ugrožavanje njihovih prava i interesa u društvu pravobraniteljica za djecu uočila je i problem nedovoljne zaštite djece od nasilja u slučajevima kad su počinitelji tog nasilja odrasle osobe narušenog duševnog zdravlja, čije stanje nije primjereno liječeno ni nadzirano. Često su počinitelji nasilja nad djecom susjedi, potaknuti susjedskim sukobima s roditeljima djece, a većina prijava koje primamo u vezi s time ukazuju na nedostatne mehanizme zaštite djece u takvim situacijama. Takvo nasilje upućuje na potrebu pravovremene, učinkovitije i kvalitetnije međuresorne suradnje i  koordinacije kako bi se poboljšao i unaprijedio sustavni pristup zaštiti djece u takvim situacijama.

Upravo zato je pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević inicirala međuresorni sastanak, koji je održan 5. svibnja 2022. u Maloj kući dječjih prava pri njezinom Uredu. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva zdravstva, Ravnateljstva policije, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Centra za posebno skrbništvo, Centra za socijalnu skrb Zagreb, Ureda pučke pravobraniteljice i Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, te pravobraniteljica za djecu sa savjetnicom Sanjom Vladović.

Sudionici sastanka dali su pregled problematike iz perspektive svojih institucija i tijela te izvijestili o svojim ovlastima, dužnostima i obvezama u postupanju. Zaključeno je kako postoji problem u ovom području zaštite djece te da je potrebno unaprijediti i propise i praksu, a posebice unaprijediti međuresornu suradnju i koordinaciju svih institucija prilikom postupanja. U skladu s iznesenim informacijama i zaključcima, pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević uputit će nadležnim tijelima preporuke za unapređivanje stanja u cilju sveobuhvatne zaštite dobrobiti i najboljeg interesa djece.