Zaštita djece od štetnog utjecaja buke

Zaštita djece od štetnog utjecaja buke

 

Buka 1 P7113964U Uredu pravobraniteljice za djecu 11. srpnja 2012. održan je stručni sastanak, s ciljem da se u dijalogu sa stručnjacima razmotre mogućnosti djelovanja za postizanje bolje zaštite djece od štetnog utjecaja buke na njihovo zdravlje. S pravobraniteljicom Milom Jelavić i njezinim suradnicama razgovarali su predsjednik Hrvatske udruge za ranu dijagnostiku oštećenja sluha (HURDOS) prim. dr. sc. Borut Marn, spec. otorinolaringolog na Odjelu za neurokirurgiju, otorinolaringologiju i oftalmologiju Klinike za dječje bolesti Zagreb te predstavnice Koordinacije udruga za djecu psihologinja Gorana Hitrec i Martina Horvat.

Prateći stanje zaštite djece od štetnog utjecaja buke, Ured pravobraniteljice za djecu obaviješten je i o potencijalno nepovoljnom utjecaju preglasne glazbe iz mobilnih izvora, čemu su djeca svakodnevno izložena i što je pod slabijom kontrolom roditelja. Bilježimo i prijave građana vezane za preglasnu glazbu u velikim trgovačkim centrima, ugostiteljskim objektima, na koncertima, na otvorenim prostorima i drugdje, a posebno za jačinu zvuka u kinodvoranama, čak i na kinoprojekcijama za djecu. Potaknut navedenim prijavama te saznanjima, Ured je zatražio izvješća i stručno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i inicirao suradnju  sa stručnjacima.

S obzirom na to da je oštećenja sluha bukom moguće prevenirati, imajući u vidu aktualnu situaciju u ovom području zaštite zdravlja djece, na sastanku su dogovorene konkretne aktivnosti usmjerene postizanju veće razine zaštite djece od štetnog utjecaja buke. Provedba tih aktivnosti predviđa se za početak nove školske godine.

Uz pravobraniteljicu Jelavić, na sastanku su prisustvovale njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Davorka Osmak Franjić.