Zaštita prava azilanata

Zaštita prava azilanata

Azil okrugli-stolU povodu Svjetskog dana izbjeglica, Centar za mirovne studije je u suradnji s UNHCR-om 19. lipnja 2012. organizirao okrugli stol “Afirmacija integracijske politike i prakse u lokalnoj zajednici”.  Na skupu su sudjelovali predstavnici UNHCR-a, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ureda za ljudska prava Vlade RH, Grada Zagreba te nevladinih organizacija Centra za mirovne studije, Centra za nove inicijative, Crvenog križa i drugih. Uime Ureda pravobraniteljice za djecu skup je pratila savjetnica Gordana Filipović.

Predstavnica UNHCR Jasna Barberić upozorila je na probleme s kojima se  susreću “osobe pod zaštitom”. Iako su one uglavnom zadovoljne smještajem koji im organizira država u prve dvije godine, problemi nastaju kad taj smještaj moraju same organizirati, budući da im je vrlo teško pronaći zaposlenje te je stoga nužno produžiti rok u kojem se osigurava pravo na smještaj po tom osnovu. Problem s kojim se suočavaju je i učenje hrvatskog jezika, budući da je broj sati za njegovo učenje premali, a program prezahtjevan. S ovim problemom se najčešće suočavaju djeca kojoj se na taj način otežava integracija. Istaknuto je kako bi se s integracijom trebalo započeti već u Prihvatilištu za tražitelje azila, kako bi se taj proces lakše ostvario kad im bude odobren status.

Predstavnica Grada Zagreba Snježana Puškadija predstavila je gradske socijalne programe koji su dostupni osobama pod zaštitom pod istim uvjetima kao i građanima Zagreba. Naglasila je kako se gradske službe prilagođavaju posebnim potrebama pojedinih skupina azilanata te tako, primjerice, umjesto osiguranja obroka u pučkoj kuhinji, koji nekima ne odgovaraju zbog njihovih vjerskih i kulturnih različitosti, osiguravaju obiteljske pakete hrane. Djeci azilantima osigurava se ljetovanje i zimovanje te pomoć u mliječnoj hrani.

Predstavnica Ministarstva socijalne politike i mladih Dubravka Marušić predstavila je aktivnosti ministarstva u vezi s integracijom osoba pod zaštitom te najavila donošenje Protokola o stambenom zbrinjavanju azilanata, koji će prema najavama sadržavati konkretne nositelje obveza kako bi se skratio boravak u Prihvatilištu. Istaknuto je i kako treba osigurati stanove koji bi bili na raspolaganju za ovu posebnu namjenu, čime bi se smanjili troškovi smještaja, jer bi se tako izbjegli vrlo visoki troškovi najma koje sada država plaća iz svojih sredstava.

Predstavnica Centra za mirovne studije istaknula je kako Centar već niz godina sudjeluje u projektima usmjerenim na pomoć osobama pod zaštitom te zagovaranje njihovih prava. Naglasila je kako je kvaliteta života ove ranjive skupine izuzetno loša te je nužno u Hrvatskoj stvoriti sustav integracije koji će odgovoriti na stvarne potrebe, a ne biti puko preuzimanje modela drugih zemalja. Preporučila je da se donese protokol o integraciji, da se u svakom sustavu koji je zadužen za integraciju osoba pod zaštitom odredi koordinator aktivnosti, da se osnuje operativna skupina te osigura financijska podrška za provođenje nužnih programa. Naglasila je kako je osobama pod zaštitom potrebno osigurati i niz dodatnih prava u odnosu na hrvatske državljane, uvažavajući njihov specifičan položaj i izostanak podrške obitelji i zajednice.

Istaknuta je potreba donošenja jedinstvenog dokumenta tj. plana integracije osoba pod zaštitom te osnovati jedinstveno nacionalno tijelo tj. koordinaciju u kojoj bi, uz predstavnike svih ministarstva, bili i predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pružanjem pomoći osobama pod zaštitom. Na okruglom stolu istaknuto je da je u Republici Hrvatskoj gotovo 60 osoba ostvarilo azil ili supsidijarnu zaštitu, ali da nedostatak integracijskih politika njihov život čini nezaštićenim i nesigurnim. (Foto: www.unhcr.hr)