Zaštita prava djece koja se bave scenskim aktivnostima

Zaštita prava djece koja se bave scenskim aktivnostima

umjetnicke_aktivnostU Uredu pravobraniteljice za djecu 7. studenoga 2011. održan je sastanak s nadležnim tijelima i institucijama u vezi s unapređenjem zaštite prava i interesa djece koja se bave umjetničkim, scenskim i audiovizualnim aktivnostima, odnosno glume, plešu ili nastupaju u kazališnim predstavama, filmovima ili reklamama. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva kulture, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Državnog inspektorata, Hrvatskog audiovizualnog centra i drugi stručnjaci i praktičari s iskustvom u ovom prodručju.

Pravobraniteljica Mila Jelavić istaknula je da djeca, prema Konvenciji o pravima djeteta, imaju pravo na slobodno sudjelovanje u kulturnom životu i umjetnostima, ali da pritom Konvencija obvezuje države da djeci osiguraju punu zaštitu od gospodarskog iskorištavanja i obavljanja poslova koji bi za njih bili opasni ili bi ometali njihovo obrazovanje ili su štetni za zdravlje djece ili za njihov tjelesni, duševni, duhovni, moralni ili socijalni razvoj. Zakon o radu koji uređuje rad maloljetnika, regulirao je zaštitu djece od gospodarskog iskorištavanja pa tako dijete mlađe od petnaest godina ili dijete s petnaest i starije od petnaest, a mlađe od osamnaest godina, koje pohađa obvezno osnovno obrazovanje, smije samo uz prethodno odobrenje inspektora rada, sudjelovati uz naplatu u snimanju filmova, pripremanju i izvođenju umjetničkih, scenskih ili drugih sličnih djela, na način, u opsegu i na poslovima koji ne ugrožavaju njegovo zdravlje, sigurnost, ćudoređe, školovanje ili razvoj.

Ako se pak radi o sudjelovanju djece u nekim umjetničkim ili scenskim aktivnostima bez naplate, inspekcija rada nije nadležna za izdavanje odobrenja, budući da se takvo sudjelovanje djece (npr. u kazališnim predstavama u večernjim terminima) u pravilu ne smatra zapošljavanjem djece u smislu radnog odnosa, već je podložno roditeljskoj odluci i procjeni. Međutim, i u takvim je prilikama važno voditi računa da djeca pritom ne budu izložena štetnim uvjetima i utjecajima.

Prisutni predstavnici nadležnih tijela i institucija suglasili su se da ovo područje još uvijek nije dovoljno dobro regulirano te da je potrebna dopuna zakonodavstva, odnosno donošenje i razrada pravila o sudjelovanju djece u umjetničkim aktivnostima, bez obzira na to obavljaju li se uz naplatu ili bez naplate. U tom smjeru Ured pravobraniteljice će uputiti inicijative nadležnim tijelima kako bi se osigurala sveobuhvatna zaštita djece u ovom području, ali i veća dostupnost umjetničkih aktivnosti djeci.