Zaštita prava djece pripadnika romske nacionalne manjine

Zaštita prava djece pripadnika romske nacionalne manjine

sastanak_romi_2U povodu 8. travnja – Međunarodnog dana Roma, Mila Jelavić organizirala je sastanak s temom “Zaštita prava djece pripadnika romske nacionalne manjine” na koji je pozvala predstavnike institucija i organizacija zainteresiranih i nadležnih za osiguravanje zaštite djece. Sastanak je održan u Uredu pravobraniteljice za djecu 9. travnja 2009.

Pozivu na sastanak odazvali su se državna tajnica Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Dorica Nikolić, predstavnik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora Nikola Ivančević, predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova Sandra Šironja i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Biserka Tomljenović, predstavnice Policijske uprave  zagrebačke Natalija Ljubanović i Suzana Kikić, predstavnici Gradskog ureda za zdravstvo i socijalnu zaštitu Grada Zagreba Vesna Lojpur i Tomislav Leskovar te Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Zrinka Cvitković Lochert, predstavnice Centra za socijalnu skrb Zagreb Đurđica Petran i Marija Knezović, Dubravka Novosel Guszak iz OŠ Dr. Vinka Žganca u Zagrebu i Ivan Pristaš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Nažalost, pozivu na sastanak nisu se odazvali predstavnici romske zajednice.

Uz Milu Jelavić, sastanku su nazočile njezine savjetnice Tanja Opačak, Gordana Filipović i Maja Flego.

Romi su godinama bili na marginama društvenog interesa, što je pridonijelo znatnom zaostajanju kvalitete uvjeta njihovog življenja u odnosu na većinsko stanovništvo. Nažalost, zbog slabe obrazovanosti, neuključenosti u formalne oblike rada, specifičnog načina življenja i drugih karakteristika romske populacije, djeca u romskim obiteljima nerijetko odrastaju u težim uvjetima i nemaju jednake mogućnosti ravnopravnog sudjelovanja u društvu.

Republika Hrvatska je usvojila važne dokumente poput Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015., čija bi provedba trebala u znatnoj mjeri poboljšati položaj romske djece u našoj zemlji.

Međutim, brojni se problemi javljaju u implementaciji tih dokumenata u područjima koja se izravno tiču djece. Mnoga djeca pripadnika romske nacionalne manjine svakodnevno se susreću s preprekama koje im otežavaju kvalitetno zadovoljavanje potreba, uključujući i redovito obrazovanje i zdravstvenu zaštitu, kao i integriranje u širu društvenu zajednicu. Stoga je cilj sastanka u Uredu pravobraniteljice za djecu bio detektirati teškoće koje stoje na putu ostvarivanja njihove sveobuhvatne zaštite te predložiti aktivnosti kojima bi se poboljšalo njihov položaj u društvu.

Sudionici sastanka iznijeli su brojne slojevite probleme, izložili svoje spoznaje i iskustva o načinima rješavanja tih problema te upozorili na nedostatne resurse, u prvom redu materijalne, za ostvarivanje zacrtanih planova i programa u području društvenog uključivanja Roma. U raspravi su dominirale teškoće koje pogađaju dio romske populacije a tiču se rješavanja statusnih pitanja, odnosno prijave boravišta i prebivališta te stjecanja državljanstva, zatim pripreme za polazak u školu i redovitog pohađanja obrazovanja, obiteljsko-pravne zaštite i adekvatne skrbi o djeci te zdravstvene zaštite djece, a dotaknuto je i pitanje uloge romskih udruga u radu s članovima romske zajednice.

Pravobraniteljica je nakon dvosatne rasprave  pozvala sve sudionike da svatko iz svojeg resora predloži moguća rješenja, odnosno makar i male korake kojima će se poboljšati prilike za svu djecu pripadnika romske nacionalne manjine, a osobito za one opterećene neimaštinom i neprimjerenom skrbi, te im osigurati osnovne uvjete za zdravo odrastanje i stjecanje obrazovanja. Na temelju zajedničkih prijedloga, pravobraniteljica će nadležnima uputiti prijedloge i preporuke te na druge načine pokušati potaknuti koordinirano i učinkovitije djelovanje sustava ključnih za ostvarivanje prava djece u tom području.