Zaštita prava djece u kontaktu s policijom i sudom

Zaštita prava djece u kontaktu s policijom i sudom

shutterstock 92844670Na Policijskoj akademiji u Zagrebu 12. prosinca 2012. savjetnica pravobraniteljice za djecu Gordana Filipović održala je predavanje polaznicima Tečaja o maloljetničkoj delinkvenciji i kriminalitetu na štetu obitelji i mladeži. Tema predavanja bila je Konvencija o pravima djeteta, rad, uloga i ovlasti Ureda pravobranitelja za djecu te profesionalna uloga policijskih službenika u zaštiti prava djece.

 

Budući da je cilj tečaja specijalizacija policijskih službenika za postupanje u predmetima maloljetničkog kriminaliteta, kaznenopravne zaštite djece i mladeži te nasilja u obitelji, u izlaganju je bilo riječi o međunardnim standardima zaštite djece u pravosudnom postupku i obvezama policije u njihovom provođenju.

S polaznicima tečaja održana je radionica u kojoj je ukazano na  pozitivne i negativne primjere postupanja policijskih službenika prema djeci.