Zaštita prava učenika s problemima u ponašanju

Zaštita prava učenika s problemima u ponašanju

 

20151014 113244Stručni skup pod nazivom “Socijalnopedagoški mozaik: kako se brinemo o pravima učenika s problemima u ponašanju u sustavu odgoja i obrazovanja” održan je od 12. do 14. listopada 2015. u Krapinskim Toplicama u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Skup je pratilo sedamdesetak stručnih suradnika – socijalnih pedagoga iz osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske, koji su putem predavanja, radionica i rasprave stekli nove spoznaje i osnažili se u radu s djecom s problemima u ponašanju u školi.

Osnovna poruka skupa je da socijalni pedagozi u sustavu odgoja i obrazovanja trebaju biti prepoznati kao zasebna specijalizirana struka educirana za rad s djecom s problemima u ponašanju. Također, da je nužno razgraničiti različite potrebe djece s teškoćama za koje su potrebne i različite profesionalne kompetencije stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog profila koji s njima rade, kako bi svako dijete dobilo nužnu diferenciranu pomoć i podršku. U tom smislu istaknuto je da socijalni pedagozi u školama primarno trebaju pružati pomoć i podršku djeci s problemima u ponašanju, što je u domeni njihovih profesionalnih kompetencija. Zajednički rad rezultirao je zaključcima i prijedlozima za učinkovitiju zaštitu prava i interesa učenika s problemima u ponašanju u školama koji će biti upućeni odgojno-obrazovnome sustavu.

Sudionike skupa pozdravile su pomoćnica ministra znanosti obrazovanja i sporta Tanja Đaković, pomoćnica ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje Marijana Toljan i dekanica Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta (ERF) prof. dr. sc. Antonija Žižak, koja je održala i izlaganje “Socijalna pedagogija i škola – stare i nove teme”. O budućoj cjelovitoj kurikularnoj reformi i brizi za učenike s teškoćama, kap predstavnica radne skupine koja radi na njezinu kreiranju, govorila je psihologinja dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, a načelnik sektora za potporu sustavu i programe EU u MZOS-u socijalni pedagog Darko Tot, prikazao je međunarodna iskustva i domaće dileme vezane za zdravstveni odgoj. Prof. dr. sc. Dejana Bouillet s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu izlagala je o temi „Mogućnosti i potrebe učitelja u prevenciji problema u ponašanju učenika“ dok je doc. dr. sc. Martina Ferić s ERF-a govorila o izazovima rada s roditeljima u odgojno-obrazovnome sustavu. Doc. dr. sc. Valentina Kranželić s ERF-a održala je izlaganje “Cjeloviti pristup prevenciji u odgoju i obrazovanju temeljen na suradnji”, a prof. dr. sc. Nivex Koller Trbović s istog fakulteta izlaganje “Kriteriji procjene problema u ponašanju djece i mladih”. Dr. sc. Darko Roviš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije prikazao je rezultate istraživanja “Vezanost za školu, privrženost i predanost školi kao preventivni faktor”. Voditeljica skupa i socijalna pedagoginja iz Agencije za odgoj i obrazovanje Alma Rovis Brandić govorila je općenito o unapređivanju uloge socijalnih pedagoga u sustavu odgoja i obrazovanja.

Na skupu je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu socijalna pedagoginja Sanja Vladović s izlaganjem “Ostvarivanje prava djece s problemima u ponašanju u školi – muka ili izazov”.