Završna konferencija projekta “DOBRO” Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu

Završna konferencija projekta “DOBRO” Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu

U Zagrebu je 5. rujna 2019. održana završna konferencija projekta “Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO”, čiji je nositelj Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

O projektu i postignutim rezultatima sudionike je izvijestila voditeljica projekta Blanka Turza, a o potrebi nastavka rada Savjetodavnog tijela za ranu intervenciju u djetinjstvu, koje je ustrojeno u sklopu projekta, izlagala je predsjednica HURID-a prof. dr. sc. Marta Ljubešić. Kako je projekt bio usmjeren na jačanje društveno korisnog učenja, o primjeru projekta društveno korisnog učenja u Udruzi za sindrom Down Zagreb izlagala je prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a prof. dr. sc. Martina Ferić predstavila je uvođenje kolegija „Interprofesionalna kolaborativna praksa“ u sklopu specijalističkog studija na tom fakultetu. O primjeru društveno korisnog učenja  u Irskoj, na Sveučilištu u Galwayu, govorila je doc. dr. sc. Ksenija Romstein s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u osijeku.

Na konferenciji je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Ivona Salaj.