Završni sastanak prve generacije članova Foruma mladih 16+

Završni sastanak prve generacije članova Foruma mladih 16+

U prostorijama Male kuće dječjih prava 13. rujna 2023. održan je završni sastanak prve generacije članova Foruma mladih 16+, savjetnika i suradnika pravobraniteljice koji svojim vršnjacima prenose informacije o svojim aktivnostima i radu pravobraniteljice te ih upoznaju s dječjim pravima i njihovom zaštitom.

Na početku sastanka pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević pozdravila je prisutne članove, zahvalivši im se na angažmanu i doprinosu tijekom njihovog mandata te im je zaželjela puno uspjeha u daljnjim životnim prilikama, posebice fakultetskom obrazovanju. Na sastanku su se članovi Foruma osvrnuli na provedene aktivnosti u prošlom mandatu te dali prijedloge za nastavak djelovanja Foruma, posebice vezano uz animiranje i izbor novih članova, dinamiku rada, suradnju sa članovima Mreže mladih savjetnika i načine održavanja sastanaka Foruma.

U okviru svoje savjetničke uloge, članovi Foruma upoznaju pravobraniteljicu sa svojim stajalištima o položaju djece i mladih u društvu i problemima s kojima se suočavaju u sredinama u kojima žive te predlažu načine njihovog rješavanja. Svoju savjetničku ulogu ostvaruju u neposrednom kontaktu s pravobraniteljicom i djelatnicima Ureda te putem zatvorenog elektroničkog foruma na kojem razmjenjuju mišljenja.

Oproštajnom sastanku sa članovima Foruma mladih 16+ nazočile su savjetnice pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić (ujedno koordinatorica Foruma), Ana Babić, Danijela Žagar i Ljiljana Breulj Štimac.