Znanstvena konferencija “Medijski odgoj i zaštita dječjih prava”

Znanstvena konferencija “Medijski odgoj i zaštita dječjih prava”

U Zagrebu je 8. prosinca 2017. održana znanstvena konferencija “Medijski odgoj i zaštita dječjih prava”, koju su organizirali Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment i Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu. Konferencija je započela istoimenim Okruglim stolom, na kojem su uvodničari propitivali stanje medijske pismenosti u Hrvatskoj, osobito u odnosu na djecu i mlade te mogućnosti djelovanja u zaštiti i ostvarivanju medijskih prava djece, uzimajući u obzir edukativnu vrijednost medija. Uvodničari su bili profesori Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar s Hrvatskih studija i doc. dr. sc. Igor Kanižaj s Fakulteta političkih znanosti, zatim dr. sc. Arijana Mataga Tintor iz velikogoričkoga gradskog Odjela za predškolski odgoj, obrazovanje i sport te savjetnica pravobraniteljice za djecu Maja Flego, a raspravu je vodila Lana Ciboci s E. Bernays Visoke škole.

Uvodno je I. Kanižaj ukratko predstavio preliminarne rezultate istraživanja EU Kids Online izrazivši nadu da će istraživanja pozitivno utjecati i pomoći onima koji provode programe medijske pismenosti. Profesorica Zgrabljić Rotar istaknula je kako zasad nema dovoljno literature za izučavanje medija i njihove uloge u opismenjavanju javnosti i naznačila potrebe u tom području, a dr. Mataga Tintor opisala je primjer dobre prakse koji je Grad Velika Gorica primijenio u suradnji s Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu kako bi svim učenicima osigurao osnovnu razinu medijskoga odgoja i obrazovanja. Savjetnica pravobraniteljice za djecu M. Flego opisala je na koji način Ured pravobraniteljice prati ostvarivanje medijskih prava djece, istaknuvši da tijekom godine, od ukupno 1500 pritužbi koje se odnose na sva dječja prava, prime pedesetak prijava koje se odnose na povredu privatnosti djece i neprimjerene sadržaje u medijima. Istaknula je i važnost medijskog opismenjavanja, ali i poticanja medijskoga stvaralaštva, kao oblika kreativnoga izražavanja djece.

Na konferenciji su predstavljena istraživanja o raznim pitanjima koja se tiču medija i djece te inicijative u području medijskog odgoja od predškolske dobi nadalje. Kroz 34 edukativna znanstvena rada, na kojima je radilo 70 autora, govorilo se i o temama zastupljenosti i proučavanja medija u hrvatskom obrazovnom sustavu, važnosti kritičkog razmišljanja i stvaranja vlastitih medijskih sadržaja.

Konferencijom “Medijski odgoj i zaštita dječjih prava” željelo se ukazati na važnost medijske pismenosti i medijskog odgoja u 21. stoljeću te aktualizirati problematiku suodnosa medija i djece u Hrvatskoj koja proteklih nekoliko godina plijeni znatnu pozornost znanstvenika i šire javnosti. Jedna od poruka toga skupa je da u zaštiti djece od negativnih sadržaja u medijima najizraženiju ulogu imaju roditelji, a zatim odgajatelji u dječjim vrtićima te učitelji razredne nastave i nastavnici hrvatskoga jezika, koji su važni nositelji medijskog opismenjavanja djece. Više o skupu pročitajte ovdje. (Foto: dkmk.hr)