Znanstveni skup “Položaj djeteta u (post)tranzicijskome društvu Jugoistočne Europe”

Ocima djeteta HercegovinaPravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić odazvala se pozivu Sveučilišta Hercegovina u Mostaru (Bosna i Hercegovina) da aktivno sudjeluje na znanstvenom kolokviju s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Očima djeteta”, održanom 23. i 24. rujna 2017., u Bijakovićima, u Međugorju. Tema skupa bila je “Položaj djeteta u (post)tranzicijskome društvu Jugoistočne Europe”, s različitim perspektivama kao što su odgojno-pedagoška, socijalna, psihološka, pravna, etička, edukacijsko-rehabilitacijska i druge.
Pravobraniteljica I. Milas Klarić iznijela je poglede na položaj djece u aktualnom društvenom trenutku Republike Hrvatske u izlaganju pod naslovom “Prava djece iz perspektive pravobranitelja za djecu”.