Obavijest o privremenoj organizaciji rada Ureda pravobraniteljice za djecu

Obavijest o privremenoj organizaciji rada Ureda pravobraniteljice za djecu

S ciljem preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana, a u skladu s preporukama Stožera civilne zaštite Grada Zagreba i Preporuke Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19, tj. koronavirusa, molimo građane da se za sve pritužbe Uredu pravobraniteljice za djecu obraćaju prvenstveno putem telefona, pošte, e-maila ili telefaksa, izbjegavajući dolazak u prostor Ureda.

Način predaje pritužbe ni na koji način ne utječe na tijek njezina rješavanja, a građani se najčešće i odlučuju to učiniti putem e-maila, što je i za njih najjednostavniji način.

Građani nam se mogu obratiti  na sljedeće načine:

  • telefonom, pozivom u uredovno vrijeme (pon.- čet. od 9 do 12 sati) na brojeve:

01/4929 669

01/4812 047

031/213 098

031/213 072

051/311 121

051/311 110

021/488 462

021/488 495

  • poštom, na adresu Pravobraniteljica za djecu, Teslina 10, 10000 Zagreb
  • telefaksom, na broj: 01 4921 277
  • e-mailom, na adresu: info@dijete.hr
  • posebni e-mail samo za djecu: mojglas@dijete.hr

Informacije o podacima koje trebate navesti u pritužbi, kao i obrazac pritužbe možete pronaći ovdje.