Okrugli stol: “Priprema djece na izdvajanje iz biološke obitelji”

Okrugli stol: “Priprema djece na izdvajanje iz biološke obitelji”
sos_djecje_selo.logoU Osijeku je 4. ožujka 2010., u organizaciji SOS Dječjeg sela Hrvatska, održan okrugli stol  “Priprema djece na izdvajanje iz biološke obitelji”. U radu stručnoga skupa sudjelovali su djelatnici centara za socijalnu skrb i sudova, a pratila ga je i  savjetnica pravobraniteljice za  djecu Sanja Vladović.

Nakon uvodne riječi ravnatelja SOS Dječjeg sela Ladimirevci, skupu su se obratile dvije djevojke, štićenice SOS Dječjeg sela, govoreći o svojem iskustvu boravka u toj ustanovi. Obje djevojke su studentice i daju primjer uspješne adaptacije na uvjete života u SOS selu. Skupu su se obratile i dvije SOS mame iznoseći svoje poglede o radu i životu s djecom na smještaju. Tom prilikom govorila je i jedna biološka majka djeteta koje je na smještaju, u SOS selu, iznoseći primjer dobre suradnje između ustanove i roditelja, koja je u najboljem interesu djeteta.

Psihologinja SOS Dječjeg sela Ladimirevci Višnja Matić održala je predavanje o pripremi za izdvajanje djece iz biološke obitelji s naglaskom na proces odlučivanja i prijema te o standardima vezanim za tu fazu. U drugom predavanju, koje je održao psihijatar Jugoslav Gojković, naglasak je bio na procesima koji se odvijaju kod djeteta tijekom izdvajanja, smještaja i adaptacije. Psihijatar je govorio i o profesionalnim kompetencijama djelatnika uključenih u ove postupke te strategijama za njihovo osnaživanje.

Skup je bio vrlo koristan za sve djelatnike socijalne skrbi i pravosuđa koji rade na izdvajanju djece iz bioloških obitelji, ponudio je niz korisnih informacija stručnjacima te osvijestio procese koji se događaju u toj stresnoj situaciji.