Oslo: Seminar EUROCHIPS-a o pravima djece čiji su roditelji u zatvoru

Oslo: Seminar EUROCHIPS-a o pravima djece čiji su roditelji u zatvoru

Tata_u_zatvoruU organizaciji EUROCHIPS-a (Europski odbor za djecu čiji su roditelji u zatvoru) i norveške civilne udruge FFP (Families and Friends of Prisoners), 7. i 8. svibnja 2010. u  Oslu su održani seminar “Children with Imprisoned Parents – Exchanging experience and good practise“, uz podršku Europske komisije, te generalna skupština EUROCHIPS-a. Uvodno predavanje na seminaru održala je zamjenica pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske mr.sc. Maja Gabelica Šupljika. Ured pravobraniteljice za djecu RH je u  2009. godini postao članom i partnerom EUROCHIPS-a.

U uvodnom dijelu seminara govorili su također predsjednici Eurochipsa i FFP-a, državni tajnik norveškog Ministarstva pravosuđa te savjetnica iz Ureda norveškog pravobranitelja za djecu. U svome izlaganju pod naslovom “Pravobranitelj za djecu kao katalizator” M. Gabelica Šupljika prikazala je rad Ureda pravobraniteljice za djecu u Republici Hrvatskoj  u protekle četiri godine, od Eurochipsove konferencije u Parizu 2006.  Prezentacija je potaknula pitanja o broju djece zatvorenika u Hrvatskoj, o konkretim postupcima pomoći djeci, o mogućnosti znanstvenih istraživanja o toj temi u Hrvatskoj, o tome zašto se pravobraniteljica odlučila tako sveobuhvatno i intenzivno baviti tom temom. Posebno ih je zanimao rad Ureda s medijima, kao i procjena osjetljivosti izvršne vlasti na preporuke.

Danci su predstavili veliki međunarodni projekt koji predviđa reformu “korektivnog” sustava. Zanimljivo je da se mnogi elementi podudaraju sa zaključcima i preporukama Ureda pravobraniteljice za djecu u Hrvatskoj, koje su uslijedile nakon tribine o pravima djece čiji su roditelji u zatvoru, održane 2008. godine. Primjerice, uključivanje sustava socijalne skrbi, nužnost osiguranja minimalnih uvjeta za kontakte, respektiranje dječjih prava kao prioriteta u odnosu na prava odraslih/zatvorenika, potreba većeg angažiranja stručnjaka mentalnog zdravlja, potreba za edukacijom različitih profesionalca s kojima djeca dolaze u kontakt itd.

Na generalnoj  skupštini je M. Gabelica Šupljika predstavila Ured kao novog člana EUROCHIPS-a. Tri druga nova člana su Njemačka, Švicarska i Italija. Na skupšitini  se govorilo o važnosti proširivanja mreže i uključivanja novih članova, o aktivnoj strukturi organizacije te o tome kako se EUROCHIPS pretvara u europski centar ekspertnih znanja o djeci čiji su roditelji u zatvoru. Mreža uključuje 14 zemalja, 19 organizacija i sedam pojedinačnih stručnjaka.

U sklopu ovih skupova sudionici su obišli zatvore Bredtveit u Oslu (za žene)  i zatvor u Bergenu (za muškarce i žene).