Pravobranitelj za djecu

Obilasci dječjih domova u Istri

Prema pravu i obvezi obilaženja ustanova u kojima su smještena djeca, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina savjetnica Danijela Žagar posjetile su 25. siječnja 2018. ustanove na području Istarske županije Dom za djecu...

More