Pravobranitelj za djecu

Posjet odgojno-obrazovnim ustanovama u Otočcu

Posjet odgojno-obrazovnim ustanovama u Otočcu

Prema pravu i obvezi obilaženja ustanova u kojima su smještena djeca, savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar obišla je 10. prosinca 2014. ustanove na području Grada Otočca u Ličko-senjskoj županiji. Posjetila je Dječji vrtić Ciciban...

More