Pravobranitelj za djecu

Edukacija o zaštiti djece žrtava i svjedoka

Edukacija o zaštiti djece žrtava i svjedoka

U cilju jačanja kapaciteta sustava pravosuđa u radu s djecom, posebice djecom svjedocima i žrtvama, u organizaciji UNICEF-a i  Ministarstva pravosuđa u tijeku su edukacije za suce, istražne suce, državne odvjetnike te druge stručne djelatnike u...

More

Posjet zatvoru u Splitu

Posjet zatvoru u Splitu

U okviru obilježavanja Međunarodnog tjedna djece čiji su roditelji u zatvoru, savjetnice pravobraniteljice za djecu Ana Babić i Branka Reić Kukoč obišle su 11. lipnja. 2014. Zatvor u...

More