Pravobranitelj za djecu

Obilazak zatvora u Splitu i Šibeniku

Obilazak zatvora u Splitu i Šibeniku

Na temelju Zakona o pravobranitelju za djecu, pravobraniteljica ima pravo pristupa u prostorije i uvida u način ostvarivanja brige o djeci koja borave ili su privremeno, odnosno trajno smještena kod fizičkih i pravnih osoba i drugih pravnih...

More

Zaštita djece od štetnog utjecaja buke

Zaštita djece od štetnog utjecaja buke

  U Uredu pravobraniteljice za djecu 11. srpnja 2012. održan je stručni sastanak, s ciljem da se u dijalogu sa stručnjacima razmotre mogućnosti djelovanja za postizanje bolje zaštite djece od štetnog utjecaja buke na njihovo zdravlje. S...

More

Tribina o kriminalitetu maloljetnika

Tribina o kriminalitetu maloljetnika

  Za stručnjake i znanstvenike koji se bave kriminalitetom maloljetnika, u Zagrebu je 10. srpnja 2012. održana javna tribina “Kriminalitet maloljetnika: kuda idemo?”, koju je organizirala Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i...

More

Dječji festival “Mali Split”

Dječji festival “Mali Split”

U Splitu je 2. srpnja 2012. na Prokurativama  održan 22. dječji festival “Mali Split”. Dječji  festival Mali Split doprinosi afirmaciji dječjeg stvaralaštva, pjesme i plesa od 1991. godine, a njegovi prvi izvođači bili su dječji zbor...

More