Pravobranitelj za djecu

Preporuka Ministarstvu financija

Preporuka Ministarstvu financija

Pravobraniteljica za djecu iz medija je saznala da su na listi poreznih dužnika, koju je Ministarstvo financija objavilo na svojoj web stranici, istaknuti osobni podaci i nekoliko malodobnih osoba, odnosno djece, čime je narušena njihova...

More

Obilazak zatvora u Splitu i Šibeniku

Obilazak zatvora u Splitu i Šibeniku

Na temelju Zakona o pravobranitelju za djecu, pravobraniteljica ima pravo pristupa u prostorije i uvida u način ostvarivanja brige o djeci koja borave ili su privremeno, odnosno trajno smještena kod fizičkih i pravnih osoba i drugih pravnih...

More

Zaštita djece od štetnog utjecaja buke

Zaštita djece od štetnog utjecaja buke

  U Uredu pravobraniteljice za djecu 11. srpnja 2012. održan je stručni sastanak, s ciljem da se u dijalogu sa stručnjacima razmotre mogućnosti djelovanja za postizanje bolje zaštite djece od štetnog utjecaja buke na njihovo zdravlje. S...

More