Pravobranitelj za djecu

Otvoreni postupak javne nabave – obavijest

Ured pravobraniteljice za djecu objavio je 10. rujna 2010. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske oglas za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave radova – Završetak započetih radova uređenja I. kata uredskog...

More