Pravobranitelj za djecu

Posjet Zatvoru u Osijeku

Posjet Zatvoru u Osijeku

I osječki ured pravobraniteljice za djecu pridružio se obilježavanju Međunarodnog tjedna djece čiji su roditelji u zatvoru te je savjetnica Sanja Vladović 17. lipnja 2014. posjetila Zatvor u Osijeku. Tom prilikom razgovarala je s načelnikom...

More

Obilazak Zatvora u Rijeci

Obilazak Zatvora u Rijeci

U sklopu niza akcija kojima se u brojnim europskim zemljama tijekom lipnja obilježava Međunarodni tjedan djece čiji su roditelji u zatvoru, savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar obišla je 13. lipnja. 2014. Zatvor u...

More

Edukacija o zaštiti djece žrtava i svjedoka

Edukacija o zaštiti djece žrtava i svjedoka

U cilju jačanja kapaciteta sustava pravosuđa u radu s djecom, posebice djecom svjedocima i žrtvama, u organizaciji UNICEF-a i  Ministarstva pravosuđa u tijeku su edukacije za suce, istražne suce, državne odvjetnike te druge stručne djelatnike u...

More