Pravobranitelj za djecu

Predavanje na Kineziološkom fakultetu

Predavanje na Kineziološkom fakultetu

Zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala je 16. siječnja 2020. na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu predavanje i radionicu za tridesetak studenata treće godine studija. Zamjenica pravobraniteljice predavanje je održala...

More