Pravobranitelj za djecu

Sastanak s predstavnicima skupine GRETA

Sastanak s predstavnicima skupine GRETA

Na inicijativu Ureda za ljudska prava Vlade RH, u Uredu pravobraniteljice za djecu 17. veljače 2011. održan je sastanak s predstavnicima stručne skupine Vijeća  Europe za suzbijanje trgovanja ljudima GRETA – Group of Experts on Action...

More