Pravobranitelj za djecu

Predavanje studentima socijalnog rada

Predavanje studentima socijalnog rada

U Maloj kući dječjih prava pri Uredu pravobraniteljice za djecu 26. listopada 2016. savjetnica pravobraniteljice Lidija Petrović, dipl. soc. radnica, održala je predavanje studentima pete godine diplomskog studija socijalnog rada Pravnog...

More