Pravobranitelj za djecu

Predavanje u Dječjem vrtiću Jarun u Zagrebu

Predavanje u Dječjem vrtiću Jarun u Zagrebu

Na Odgojiteljskom vijeću Dječjeg vrtića Jarun, jednog od dva najveća vrtića u Zagrebu, zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala je 10. studenoga 2015. pozvana predavanja o dječjim pravima u vrtiću te o potrebama i...

More

Milenijskom fotografijom TIĆ protiv nasilja

Milenijskom fotografijom TIĆ  protiv nasilja

U organizaciji Dječjeg doma “Tić” 6. studenoga 2015. na Riječkom je lukobranu više od 1600 djece, mladih i stručnjaka zajedno dignulo glas protiv nasilja i sudjelovalo u snimanju milenijske fotografije, čime je obilježen Svjetski dan...

More

Posjet studenata socijalnog rada iz Belgije

Posjet studenata socijalnog rada iz Belgije

U sklopu suradnje pravobraniteljice za djecu sa Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studenti Studija socijalnog rada na Hogeschool u Gentu u Belgiji, s kojom zagrebački fakultet surađuje, došli su 5...

More