Pravobranitelj za djecu

Savjetovalište MAMA je MAMA u novom prostoru

Savjetovalište MAMA je MAMA u novom prostoru

  Udruga roditelja Korak po korak otvorila je 14. listopada 2015. Savjetovalište MAMA je MAMA u novom prostoru Udruge u Zagrebu, u Zvonimirovoj 21. Ova Udruga od 2005. godine kontinuirano provodi program MAMA je MAMA s ciljem prevencije rizičnih...

More