Pravobranitelj za djecu

Posjet domovima za odgoj djece i mladeži

Posjet domovima za odgoj djece i mladeži

U skladu s ovlastima i planom rada pravobraniteljice za djecu, savjetnice pravobraniteljice Sanja Vladović i Ana Albrecht Čekada posjetile su 2. lipnja 2015. Dom za odgoj djece i mladeži Pula te, 3. lipnja, Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka...

More

Posjet zatvorima u Rijeci i Puli

Posjet zatvorima u Rijeci i Puli

  U povodu obilježavanja Europskog tjedna djece čiji su roditelji u zatvoru koji se, na inicijativu mreže organizacija i institucija koje se bave djecom čiji su roditelji u zatvoru – COPE, obilježava prvi tjedan u lipnju, savjetnice...

More

Posjeti školama u Pitomači

Posjeti školama u Pitomači

U skladu s programom rada pravobraniteljice za djecu, savjetnici Sanja Vladović i Darko Laksar posjetili su 29. svibnja 2015. u Pitomači, u Virovitičko-podravskoj županiji, Osnovnu školu Petra Preradovića i Srednju (strukovnu) školu Stjepana...

More