Pravobranitelj za djecu

Edukacija sudaca o zaštiti prava djeteta

Edukacija sudaca o zaštiti prava djeteta

Prvi od tri u nizu seminara za suce u organizaciji Pravosudne akademije i UNICEF-a pod nazivom “Zaštita prava i interesa djece kod donošenja odluka o izdvajanju iz obitelji” održan je 10. i 11. studenoga 2010. u Splitu. U izvođenje...

More