Pravobranitelj za djecu

Posjet staroj školi Bukevje

Posjet staroj školi Bukevje

U prigodi otvaranja samostalne izložbe slika učiteljice Ljubice Mutić, zamjenica pravobraniteljice Maja Gabelica Šupljika je 17. studenoga 2012. posjetila 150 godina staru školu Bukevje, područnu školu Osnovne škole Vukovina. To je škola s četiri...

More

Posjet Osnovnoj školi Vodice

Posjet Osnovnoj školi Vodice

U sklopu redovitih obilazaka institucija u kojima borave djeca te uvida u prilike u kojima se odvija nastava, pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić posjetila je 16. studenoga 2012. Osnovnu školu Vodice u Vodicama...

More

Brisel: Europski forum o pravima djece

Brisel: Europski forum o pravima djece

Sedmi europski forum o pravima djece održan je od 13. do 14. studenog 2012. u Briselu, a tema je bila “Podrška sustavu zaštite ljudskih prava kroz implementaciju EU Agende za prava djece”. Riječ je o godišnjoj konferenciji koju...

More