Pravobranitelj za djecu

Sastanak Koordinacije za azil

Hrvatski pravni centar organizirao je 2. lipnja 2022. sastanak Koordinacije za azil, koji je održan u prostorijama Hrvatskog Crvenog križa, u sklopu Projekta “Pristup teritoriju i sustavu azila u Hrvatskoj – pravna podrška i podizanje...

More