Pravobranitelj za djecu

Posjet udruzi Nova budućnost u Samoboru

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović posjetila je 30. svibnja 2017. djecu smještenu u Udruzi Nova budućnost u Samoboru, koja skrbi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Tijekom obilaska tri objekta u Samoboru, u kojima se...

More