Pravobranitelj za djecu

Posjet domu za djecu i mlade Vrbina u Sisku

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović posjetila je 19. rujna 2017. djecu smještenu u Domu za djecu i mlađe punoljetne osobe Vrbina u Sisku, koji skrbi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Tijekom obilaska ustanove, u kojoj...

More