Pravobranitelj za djecu

Obilazak dječjih igraonica u Rijeci

Obilazak dječjih igraonica u Rijeci

Savjetnice pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar i Ana Albrecht posjetile su 3. i 4. studenoga 2011. dvije igraonice za djecu na području Rijeke, kako bi se upoznale s organizacijom, uvjetima rada i brizi o djeci u tim objektima. Tom prigodom...

More

Sastanak s Koordinacijom udruga za djecu

Sastanak s Koordinacijom udruga za djecu

U Uredu pravobraniteljice za djecu, 3. studenoga 2011. održan je sastanak s predstavnicima Koordinacije udruga za djecu u Republici Hrvatskoj i predstavnicima državnih tijela koja imaju utjecaj na kreiranje i provođenje politike i aktivnosti...

More